comite gedichten dichters route

 

 

Nieuws

Aanmelden gevels & donaties

Nieuwsbrief

Meldpunt onderhoud gedichten

Links

Contact

 

ontwerp: Absoluut Designers

 

Deze website is mede mogelijk
gemaakt door:

Tante Louise Vivensis
Absoluut Designers
The Image Factory
Schildersbedrijf Tony Aarden

 

 

 

Benno Barnard

 

H.C. ten Berge

 

Bert Bevers

 

Frans Budé

 

Emma Crebolder

 

Maria van Daalen

 

Aleidis Dierick

 

Anton van Duinkerken

 

Anna Enquist

 

Peter Ghyssaert

 

Albert Hagenaars

 

Johanna Kruit

 

Pieter Langendijk

 

Y. Né

 

Ester Naomi Perquin

 

Hans Tentije

 

Jabik Veenbaas

 

Victor Vroomkoning

 

Hans van de Waarsenburg

 

 

 

 

foto: Ruben Oreel

 

Johanna Kruit

 

Zonder titel (Boerhaaveplein – Lievensberg ziekenhuis)

 

Johanna Kruit (Zoutelande, 1940) houdt altijd een sterke binding met de duinen, het strand en de zee. Deze verbondenheid komt duidelijke naar voren in veel van haar gedichten en verhalen. Ook nachtelijke taferelen en dromen zijn dikwijls een inspiratiebron voor de dichteres.

 

Naast de geheimzinnige sfeer wordt Johanna Kruit gewaardeerd voor haar inzicht in het gevoelsleven van jongeren en hoe ze dit verwerkt in haar gedichten. Vooral gevoelens waar jongeren in de tienerleeftijd mee te maken krijgen komen voor het voetlicht. Maar ook kinderen probeert ze aan te spreken door moeilijke levensvragen en angsten in eenvoudige woorden weer te geven.

 

Haar eenvoudige, herkenbare woordkeus en de vrije dichtvorm doen geen afbreuk aan de toegepaste lyrische middelen zoals beeldspraak en assonanties. Hierom wordt haar werk vaak tot de overgangspoëzie (van jeugd naar volwassen) gerekend. Ten slotte speelt ook het ritme in haar gedichten een bijzondere rol. Vaak is dit een meeslepend ritme dat lijkt op dat van een eeuwenoude bezwering of toverformule. Zo wordt het waas van geheimzinnigheid nog eens extra versterkt.

 

www.johannakruit.nl